V I L   D U   B L I   M E D   P Å   R E I S E N?

Swoosh, så er du kanskje en av oss?

Shiny happy people

Våre verdier

  • Alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av kjønn, alder og kulturell bakgrunn

  • Alle fortjener en mulighet til å jobbe

  • Stoltheten ligger i hvordan du gjør jobben, ikke hvilken jobb du har

  • Det er alltid mulig å lære mer, utvikle seg og bli bedre

  • Kortsiktig lønnsomhet er aldri viktigere enn miljøet

Jobber du allerede hos Swoosh?

La oss rekruttere sammen og finne din neste kollega.

@swoosh.no